VOORBEREIDINGEN VOOR DE RACES IN VOLLE GANG

  • Op 22 juni kwam het hele SKMV team bij elkaar om alle werkzaamheden voor de Classic Races Veenendaal 2016 door te nemen. Het is pas op 12 en 13 augustus, maar dat betekent niet dat je pas een maand vooraf kan beginnen….
    De vergunning is allang binnen maar dat is slechts 1 van de tientallen punten die geregeld moeten worden. Zelf moeten we dranghekken, strobalen, catering en toiletten bestellen. Ook de verzekering van het evenement is niet onbelangrijk, evenals het afstemmen met politie, gemeente en de EHBO. En uiteraard moeten alle omliggende bedrijven en bewoners weten op welke datum zij hinder kunnen ondervinden van de opbouw en de afsluiting van sommige straten. Tijdens de races zelf vraagt de bezetting van de kassa’s, de beveiliging en parkeergelegenheid ook continu aandacht. Maar het draaiboek is weer doorgenomen en ingevuld, dus laat maar weer komen die klassieke racemotoren !
    Nog een paar weken geduld………